ดาวน์โหลด Rabbit Rewards App เพื่อติดตามโปรและสิทธิพิเศษ
กรุณาใส่รหัสส่วนลด
กฎระเบียบ
โปรแกรมสะสมคะแนน

การสมัครสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส

ในการที่จะเป็นสมาชิกของโปรแกรมแรบบิท รีวอร์ดส ("สมาชิก") ท่านจำเป็นต้องมีบัตรแรบบิท ("บัตรแรบบิท") และกรอกใบสมัครแรบบิท รีวอร์ดส ทางออนไลน์ให้ครบถ้วน ("ใบสมัคร") หรือขอใบสมัครแบบแผ่นจากห้องขายบัตรโดยสารบีทีเอสที่สถานีใดๆ ก็ได้ และยื่นใบสมัครดังกล่าวที่ห้องขายบัตรโดยสารบีทีเอสใดๆ หรือส่งไปที่บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส์ จำกัด ("บริษัท") ณ [*] (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) เมื่อท่านลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์แล้ว โดยปกติสมาชิกสามารถเริ่มสะสมคะแนนแรบบิท ("คะแนนแรบบิท") ได้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับการยืนยันการเป็นสมาชิก ในกรณีท่านลงทะเบียนโดยใช้ใบสมัครแบบแผ่น โดยปกติแล้วท่านจะได้รับการยืนยันการเป็นสมาชิกภายใน 30 วัน และสมาชิกสามารถเริ่มสะสมคะแนนแรบบิทได้หลังจากได้รับการยืนยันการเป็นสมาชิกแล้ว

การระงับ เปิดใช้งานอีกครั้งหรือยกเลิกบัตรแรบบิทในบัญชีแรบบิท รีวอร์ดส ของท่าน

สมาชิกสามารถระงับ เปิดใช้งานอีกครั้งหรือยกเลิกหมายเลขบัตรแรบบิทที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชีแรบบิท รีวอร์ดสของสมาชิกได้ สมาชิกสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ในส่วนของข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์แรบบิท รีวอร์ดส

การตรวจสอบยอดคงเหลือของคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ ของท่าน

สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือของคะแนนแรบบิทได้ในหน้าข้อมูลประวัติสมาชิกในเว็บไซต์แรบบิท รีวอร์ดส หรือโทรเข้าศูนย์บริการข้อมูลแรบบิท รีวอร์ดส ยอดคงเหลือคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ ของท่านโดยปกติแล้วจะได้รับการปรับปรุงภายใน 48 ชั่วโมงหลังการทำรายการที่สะสมหรือแลกคะแนน หากท่านรู้สึกว่ามีข้อผิดพลาดในยอดคงเหลือของคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ ของท่าน กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลแรบบิท รีวอร์ดส โปรดทราบว่า ยอดคงเหลือของคะแนนแรบบิทของท่านจะแสดงเฉพาะคะแนนจำนวนเต็มเท่านั้น

เศษของคะแนน

สมาชิกสามารถสะสมเศษของคะแนน แรบบิท ได้ แต่เศษของคะแนนจะไม่แสดงในยอดคงเหลือของคะแนนแรบบิทของท่านจนกว่าจะครบเป็นคะแนนจำนวนเต็มคะแนนถัดไป

การเพิ่มจำนวนบัตรแรบบิทในบัญชีแรบบิท รีวอร์ดส

สมาชิกแต่ละคนสามารถที่จะลงทะเบียนบัตรแรบบิทได้สูงสุดถึงห้า (5) ใบไว้ในบัญชีแรบบิท รีวอร์ดสของสมาชิก ("บัญชีแรบบิท รีวอร์ดส") หากต้องการเพิ่มจำนวนบัตรแรบบิท กรุณาไปที่ "เพิ่ม/เปลี่ยนแปลงบัตรแรบบิท" ในส่วนของข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์แรบบิท รีวอร์ดส

การแลกคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส พอยท์

สมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส สามารถใช้คะแนนแรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ ของตน แลกสินค้าต่างๆ ได้ หากต้องการดูสินค้าและรายละเอียดการแลกคะแนน ท่านสามารถไปที่ตู้แลกคูปองแรบบิท และ/หรือเข้าเว็บไซต์แรบบิท รีวอร์ดส ตู้แลกคูปองแรบบิทเป็นเครื่องให้บริการด้วยตัวเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตู้แลกคูปองแรบบิท กรุณาเข้าชมเว็บไซต์แรบบิท รีวอร์ดส์ นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถใช้คะแนนแรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ แลกเป็นเงินเติมในบัตรแรบบิทของตนได้ผ่านตู้แลกคูปองแรบบิท เมื่อสมาชิกแลกคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ แล้ว จะไม่สามารถคืนเป็นเงินหรือเปลี่ยนกลับได้ สมาชิกแรบบิท รีวอร์ดสเป็นผู้ทำธุรกรรมการแลกคะแนนสำหรับบัญชีแรบบิท รีวอร์ดส ของสมาชิกดังกล่าวเอง แรบบิท รีวอร์ดสไม่รับผิดชอบต่อการใช้บัตรแรบบิทผิดวัตถุประสงค์ สมาชิกต้องรับผิดชอบในการปกป้องบัตรแรบบิทและการแลกคะแนนที่เกี่ยวข้องจากการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์หรือการแลกคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ ที่ไม่ได้รับอนุญาต

การโอนคะแนนแรบบิทไปยังบัญชีแรบบิท รีวอร์ดสอื่น

สมาชิกสามารถเสนอชื่อบัญชีแรบบิท รีวอร์ดสอื่นได้เพื่อให้เป็นผู้รับคะแนนสะสมแรบบิททั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ไม่สามารถโอนคะแนนแรบบิท ไปยังบัญชีแรบบิท รีวอร์ดสอื่นได้ภายหลังที่มีการสะสมคะแนนแล้ว สมาชิกสามารถเสนอชื่อบัญชีแรบบิท รีวอร์ดสอื่นเพื่อสะสมคะแนนแรบบิทได้ในส่วนข้อมูลของสมาชิกในเว็บไซต์แรบบิท รีวอร์ดส

การสะสมคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส พอยท์

สมาชิกสามารถสะสมคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ ได้โดยการใช้บัตรแรบบิทของตน ณ พันธมิตรที่ร่วมออกคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ (Rabbit Rewards Issuing Partners) โปรดทราบว่า ไม่ใช่ว่าผู้ให้บริการที่รับบัตรแรบบิททุกรายจะเป็นพันธมิตรที่ร่วมออกคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ และพันธมิตรที่ร่วมออกคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ อาจเสนออัตราการสะสมคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ แตกต่างกันและอาจออกข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ หากท่านต้องการดูรายชื่อพันธมิตรที่ร่วมออกคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของพวกเขาว่าด้วยการออกคะแนน กรุณาเข้าชมเว็บไซต์แรบบิท รีวอร์ดส์

พันธมิตรที่ร่วมออกคะแนนโบนัสพิเศษ หมายถึง ร้านค้าที่มีการระบุว่าเป็นร้านค้าและ/หรือพันธมิตรที่ส่งเสริมการขายหรือให้คะแนนโบนัสที่แสดงไว้ในเว็บไซต์แรบบิท รีวอร์ดส และ/หรือวัสดุการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย เช่น อีเมลส่งเสริมการตลาดแบบตรง วัสดุ ณ จุดขายและการโฆษณาอื่น

ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับกจำนวนคะแนนที่ออกให้โดยพันธมิตรที่ร่วมออกคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ หรือคะแนนที่ออกได้วิธีการอื่นได้จากเวบไซต์แรบบิท รีวอร์ดส ท่านอาจจะได้รับคะแนนจากรายการส่งเสริมการขายและพันธมิตรที่ร่วมออกคะแนนโบนัสพิเศษซึ่งการให้คะแนนจะอยู่ในการพิจารณาของบริษัท

โดยทั่วไปแล้ว ยอดคงเหลือของคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ ของสมาชิกจะได้รับการปรับปรุงระหว่าง 24 และ 48 ชั่วโมงหลังทำธุรกรรมที่สะสมคะแนนได้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ ในบัญชีแรบบิท รีวอร์ดสของสมาชิก หากมีข้อผิดพลาดหรือการคำนวณผิดพลาดใดๆ ไม่ว่าเกิดจากเหตุใดๆ ก็ตาม

บริษัทอาจเปลี่ยนแปลง ออก หรือยกเลิกข้อกำหนดของโปรแกรมฉบับนี้เกี่ยวกับจำนวนคะแนน คะแนนโบนัส พันธมิตรที่ร่วมออกคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ พันธมิตรที่ร่วมออกคะแนนโบนัสพิเศษ และขั้นตอนการได้รับคะแนนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทได้เป็นครั้งคราวไป หากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทำให้การเป็นสมาชิกสิ้นสุดลง ท่านจะได้รับแจ้งถึงการสิ้นสุดดังกล่าวทางอีเมลหรือข้อความสั้น [15] วันก่อนการสิ้นสุดดังกล่าว ท่านมีสิทธิที่จะใช้คะแนนที่มีอยู่ในระหว่างระยะเวลาก่อนหน้าที่การเป็นสมาชิกจะสิ้นสุดลง

การหมดอายุของคะแนนสะสม

คะแนนแรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ ที่ไม่ได้แลกภายในวันที่ 31 ธันวาคม ในปีปฏิทินที่สองถัดจากปีปฏิทินซึ่งมีการสะสมคะแนนนั้น ถือว่าหมดอายุ ยกตัวอย่างเช่น หากสะสมคะแนนในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 คะแนนดังกล่าวจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ หากสมาชิกไม่ได้มีการทำธุรกรรมใดๆ ในบัญชีแรบบิท รีวอร์ดสของตนภายในระยะเวลา 1 ปีใดๆ คะแนนแรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ ของสมาชิกดังกล่าวจะหมดอายุลงโดยอัตโนมัติ คะแนนแรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ ยังอาจมีการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือสิ้นสุดลงได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังนั้น หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ กรุณาดูข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกของท่าน กรุณาอ่านและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส และข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้โดยละเอียดก่อนที่ท่านจะสมัคร และกรุณาอ่านข้อกำหนดของโปรแกรมและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุอยู่ใน https://rewards.rabbit.co.th/program-rules และ https://rewards.rabbit.co.th/privacy-policy การที่ท่านสมัครเป็นสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส (“สมาชิก”) และการที่ท่านเลือกข้อความ “ข้าพเจ้าตกลงยอมรับ” ในแบบฟอร์มใบสมัครทางออนไลน์ การที่ท่านลงนามของท่านในใบสมัครแบบแผ่น หรือการที่ท่านเข้าร่วมโปรแกรมแรบบิต รีวอร์ดส และ/หรือเข้าใช้เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่นั้น ถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจและตกลงเห็นชอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ข้อกำหนดของโปรแกรม และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว

1. โปรแกรมแรบบิท รีวอร์ดส ("โปรแกรม") เป็นโปรแกรมสะสมคะแนนสำหรับบัตรแรบบิท ("บัตรแรบบิท")แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งเป็นระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ได้ในเครือข่ายบีทีเอสและเครือข่ายขนส่งมวลชนอื่นๆ ซึ่งออกโดยบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด ("บีเอสเอส") และโปรแกรม นี้มีบริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด ("บริษัท") เป็นเจ้าของและผู้บริหารจัดการ

2. หากท่านประสงค์ที่จะเป็นสมาชิก ท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส ให้เสร็จสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแรบบิท รีวอร์ดส สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://rewards.rabbit.co.th บริษัทมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการลงทะเบียนของผู้สมัครเป็นสมาชิก

3. สมาชิกจะต้องมีอายุขั้นต่ำ 8 ปี หรือได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย และมีที่อยู่อีเมลที่ยังใช้งานได้หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ยังใช้งานอยู่ในประเทศไทยตลอดระยะเวลาของการเป็นสมาชิก

4. เพื่อที่จะสมัครเป็นสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส และ/หรือใช้บริการบางอย่างในเว็บไซต์ของบริษัท สมาชิกจะต้องให้รายละเอียดหรือข้อมูลที่จำเป็นให้แก่บริษัทเพื่อใช้บริการเช่นว่า หากสมาชิกไม่สามารถหรือไม่สมัครใจที่จะให้รายละเอียดหรือข้อมูลดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้บริการดังกล่าวแก่ลูกค้า

5. การที่สมาชิกขอลงทะเบียนในโปรแกรม ถือว่า สมาชิกตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อกำหนดของโปรแกรม

6. การที่สมาชิกลงทะเบียนในโปรแกรมนี้ ถือว่าสมาชิกตกลง ยินยอม และรับทราบว่า รายละเอียดและข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้แก่บริษัทและข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้บัตรแรบบิท (อย่างเช่น "ข้อมูลธุรกรรม") อาจโอนจากบริษัทในกลุ่มบริษัทซึ่งมีบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทในกลุ่มบีทีเอส”) เป็นผู้ควบคุมไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมและโดยผ่านตัวกลางหนึ่งหรือหลายราย และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทนั้น ที่เปิดเผยต่อบริษัท หรือที่บริษัทเปิดเผย

และบริษัทจะใช้ข้อมูลและรายละเอียดดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. การประมวลผลข้อมูลใบสมัคร การคำนวณและการใช้คะแนนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ให้แก่สมาชิก เพื่อการวิจัย การศึกษา การตลาดและเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการโปรแกรมโดยบริษัทหรือบริษัทในกลุ่มบีทีเอส และวัตถุประสงค์ใดๆ ที่บริษัทเห็นสมควร
 2. การบริหารจัดการ การดำเนินงาน และการซ่อมบำรุงระบบของโปรแกรมตามปกติ ซึ่งรวมถึงการสอบบัญชีของบริษัท
 3. การออกแบบบริการใหม่หรือปรับปรุงบริการเดิมที่บริษัทให้บริการ หรือที่บริษัทในกลุ่มบีทีเอส ให้บริการแก่สมาชิก
 4. การทำการตลาดสินค้าและ/หรือบริการหรือสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกโดยบริษัทในกลุ่มบีทีเอส และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท บริษัทในกลุ่มบีทีเอส และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจรายใดๆ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจับคู่เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถเข้าใจถึงลักษณะของสมาชิกได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อจัดหาสินค้าและ/หรือบริการที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของสมาชิกได้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถเลือกสินค้า และ/หรือบริการต่างๆ ที่สมาชิกน่าจะสนใจและเพื่อยืนยันว่าสมาชิกมีความสัมพันธ์กับพันธมิตรรายที่เลือกแล้วหรือไม่
 5. การส่งจดหมายข่าว ข้อความทางการตลาด ข้อเสนอส่งเสริมการขายและข้อมูลอื่นใดโดยบริษัท บริษัทในกลุ่มบีทีเอสและผู้ที่บริษัทดังกล่าวกำหนด ให้แก่สมาชิกเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม สมาชิกที่ประสงค์จะเลือกไม่รับข้อความทางการตลาดและข้อเสนอส่งเสริมการขายของบุคคลภายนอกและข้อมูลอื่นใดอาจเลือกดำเนินการดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ http://rewards.rabbit.co.th ของบริษัท
 6. การสื่อสารจากบริษัท บริษัทในกลุ่มบีทีเอส และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทดังกล่าวต่อสมาชิก
 7. การตรวจสอบข้อร้องเรียน ธุรกรรมที่น่าสงสัย และการวิจัยเพื่อการพัฒนาบริการ
 8. การเปิดเผยตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนด
 9. วัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร เพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด

7. บริษัทเก็บรักษาข้อมูลธุรกรรมที่บริษัทครอบครองที่เกี่ยวกับสมาชิกไว้เป็นความลับ แต่สมาชิกตกลงว่า บริษัทอาจโอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ (ไม่ว่าภายในหรือภายนอกประเทศไทย) และในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการส่งเสริมการขายที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องรายใดๆ หรือบุคคลใดๆ ที่ให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกโดยมีหน้าที่ในการเก็บรักษาความลับต่อบริษัท
 2. เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของศาลที่มีเขตอำนาจ หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่กำกับดูแล หรือเจ้าพนักงานตำรวจที่เกี่ยวข้อง
 3. ตัวแทน ผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการภายนอกซึ่งมีหน้าที่ต่อบริษัทในการเก็บรักษาความลับ ซึ่งให้บริการการเป็นที่ปรึกษา การวิจัย การบริหาร การโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลหรือบริการอื่นๆให้แก่บริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
 4. บุคคลอื่นใดที่มีหน้าที่ต่อบริษัทในการเก็บรักษาความลับ ซึ่งรวมถึงบริษัทในกลุ่มบีทีเอส และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทนั้น และ
 5. บุคคลใดๆ ที่บริษัทในกลุ่มบีทีเอส และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจมีภาระผูกพันในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับใดๆ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดของประเทศต่างๆ ที่ไม่ใช่ประเทศไทยสำหรับข้อมูลที่โอนให้แก่ประเทศต่างๆ ดังกล่าวเหล่านั้น แต่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำตามอำนาจที่เหมาะสมเท่านั้น
 6. การเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวน หรือการพิจารณาคดี
 7. การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของบีเอสเอส หรือของบริษัท และ
 8. การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลระบบการชําระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย

8. ข้อมูลธุรกรรมที่วิเคราะห์แล้วและข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วของสมาชิกที่ให้ไว้เมื่อลงทะเบียนและหลังการลงทะเบียนและการใช้โปรแกรมถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท

9. บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตามที่จะแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ยุติ ยกเลิก แก้ไข และ/หรือถอนโปรแกรม การเป็นสมาชิก คะแนนหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข สมาชิกจะได้รับแจ้งถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทำให้การเป็นสมาชิกสิ้นสุดลง ท่านจะได้รับแจ้งถึงการสิ้นสุดดังกล่าวทางอีเมลหรือข้อความสั้น 15 วันก่อนการสิ้นสุดดังกล่าว ท่านมีสิทธิที่จะใช้คะแนนที่มีอยู่ในระหว่างระยะเวลาก่อนที่การเป็นสมาชิกจะสิ้นสุดลง

10. บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ว่าในเวลาใดๆ ในการที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือปฏิเสธการออกคะแนนรีวอร์ดสใดๆ ให้แก่สมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าในกรณีที่ข้อมูลที่สมาชิกให้มานั้นเป็นเท็จ ทำให้หลงผิดหรือไม่ถูกต้อง ในกรณีนี้ บริษัทมีสิทธิ์ตัดคะแนนรีวอร์ดสที่เหลือของสมาชิกได้

11. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก และ/หรือที่เกี่ยวเนื่องกับโปรแกรมยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้

12. หากบัตรแรบบิทหมดอายุหรือถูกยกเลิก บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกโปรแกรม ท่านจะได้รับแจ้งถึงการยกเลิกดังกล่าวทางอีเมล หรือข้อความสั้น [15] วันก่อนหน้าการยกเลิกเช่นว่า ท่านมีสิทธิที่จะใช้คะแนนที่มีอยู่ในระหว่างระยะเวลาก่อนที่การเป็นสมาชิกจะสิ้นสุดลง

13. คำบอกกล่าวและการสื่อสารทั้งหมดจะถือว่าได้ให้แล้วโดยชอบหากได้ส่งมอบหรือส่งไปยังที่อยู่อีเมล ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่สมาชิกให้ไว้ บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่คำบอกกล่าวและการสื่อสารดังกล่าวไม่สามารถส่งไปถึงสมาชิกได้

14. ในการแลกคะแนนสำหรับสินค้าและ/หรือบัตรของขวัญ บริษัทได้รับอนุญาติให้สามารถเปิดเผยชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในที่อยู่เพื่อการจัดส่งสินค้าได้

15. ค่าใช้จ่ายในการแลกคะแนนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และค่าจัดส่งภายในประเทศไทย

16. ท่านอาจส่งคำสั่งแลกคะแนนที่มีหลายรายการแยกจากกันได้

17. บริษัทตั้งใจที่จะส่งสินค้าแลกคะแนนให้ภายใน 14 วันหลังจากได้รับคำขอแลกคะแนน อย่างไรก็ตาม เวลาในการจัดส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีสินค้าพร้อมส่งหรือไม่

18. บริษัทไม่รับผิดชอบในกรณีที่สินค้าแลกคะแนนเกิดการสูญหายสืบเนื่องจากที่อยู่เพื่อการจัดส่งหรือที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้โดยสมาชิกไม่ถูกต้อง

19. บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อสินค้าแลกคะแนนที่สูญหายหรือเสียหายเนื่องจากการจัดส่ง เว้นแต่เป็นกรณีที่การสูญหายหรือความเสียหายนั้นเกิดจากกลฉ้อฉลหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท

20. สมาชิกจะต้องมารับสินค้าแลกคะแนนจากสถานที่รับสินค้าที่ตกลงกัน ภายใน 30 วัน หากสมาชิกไม่ได้มารับสินค้าภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำขอแลกคะแนน และบริษัทขอสงวนสิทธิสำหรับคะแนนสะสมที่ไม่ได้แลก

21. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับสินค้าที่ส่งคืน และ/หรือคืนคะแนนสะสม

22. บริษัทไม่รับผิดชอบในการจัดหา รับรองหรือรับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ เกี่ยวกับสินค้าแลกคะแนน เว้นแต่เป็นกรณีที่การสูญหายหรือความเสียหายใดๆ เกิดจากกลฉ้อฉลหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท

23. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อสินค้าแลกคะแนนใดๆ ที่สูญหาย เสียหาย ชำรุดบกพร่องหรือใช้งานไม่ได้เว้นแต่เป็นกรณีที่การสูญหายหรือความเสียหายใดๆ เกิดจากกลฉ้อฉลหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท

24. ในกรณีของข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมนี้ การวินิจฉัยของบริษัทถือเป็นที่สุด

25. ข้อมูลและข้อมูลปรับปรุงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมมีอยู่ในเว็บไซต์ http://rewards.rabbit.co.th ของบริษัท ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว ดังนั้นกรุณาตรวจสอบเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจได้ว่า ท่านรับรู้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว ท่านยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ในการบริการและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ของเรา