ดาวน์โหลด Rabbit Rewards App เพื่อติดตามโปรและสิทธิพิเศษ
กรุณาใส่รหัสส่วนลด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมแรบบิท รีวอร์ดส

1. การสมัครสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส

ในการที่จะสมัครเป็นสมาชิกของโปรแกรมแรบบิท รีวอร์ดส ("สมาชิก") ท่านสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันแรบบิท รีวอร์ดส หรือสมัครผ่านทางพันธมิตรของบริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด (“บริษัทฯ”) หรือสมัครผ่านช่องทางออฟไลน์ได้ ณ ห้องขายบัตรโดยสารที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกแห่ง

ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์สำเร็จ ท่านจะได้รับการยืนยันการเป็นสมาชิกในทันที และท่านสามารถเริ่มสะสมพอยท์แรบบิท รีวอร์ดส ("แรบบิท พอยท์") ได้ทันทีหลังจากนั้น อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องในการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่เกิดจากระบบของบริษัทฯ บริษัทฯ จะทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จเพื่อยืนยันการเป็นสมาชิกของท่านภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการลงทะเบียนของท่านผ่านช่องทางออนไลน์ และในกรณีท่านลงทะเบียนผ่านช่องทางออฟไลน์ โดยการกรอกใบสมัคร ณ ห้องขายบัตรโดยสารที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ท่านจะได้รับการยืนยันการเป็นสมาชิกภายใน 30 วัน และท่านจะสามารถเริ่มสะสมแรบบิท พอยท์ ได้หลังจากได้รับการยืนยันการเป็นสมาชิกแล้ว

2. การตรวจสอบยอดคงเหลือของแรบบิท พอยท์ ของท่าน

สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือของแรบบิท พอยท์ ได้จากหน้าข้อมูลประวัติสมาชิกบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน แรบบิท รีวอร์ดส หรือโทรศัพท์สอบถาม ที่ศูนย์บริการข้อมูลแรบบิท รีวอร์ดส โทร. 02-150-0523

ยอดคงเหลือแรบบิท พอยท์ ของท่านจะได้รับการปรับปรุงภายใน 72 ชั่วโมงภายหลังการทำรายการที่สะสมหรือแลกพอยท์ หากท่านพบว่ายอดคงเหลือแรบบิท พอยท์ มีข้อผิดพลาด กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลแรบบิท รีวอร์ดส โทร. 02-150-0523 ทั้งนี้ โปรดทราบว่า ยอดคงเหลือของแรบบิท พอยท์ จะแสดงเฉพาะพอยท์จำนวนเต็มเท่านั้น

สำหรับเศษของแรบบิท พอยท์ นั้น สมาชิกสามารถสะสมเศษของแรบบิท พอยท์ ได้ แต่เศษดังกล่าวจะไม่แสดงในยอดคงเหลือแรบบิท พอยท์ จนกว่าจะสะสมครบเต็มจำนวนพอยท์ถัดไป

3.การลงทะเบียนผูกบัตรแรบบิท และบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ กับบัญชีแรบบิท รีวอร์ดส และการระงับ การเปิดใช้งานอีกครั้ง หรือการยกเลิกการผูกบัตรแรบบิท หรือบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ กับบัญชีแรบบิท รีวอร์ดส

สมาชิกแต่ละรายสามารถที่จะลงทะเบียนบัตรแรบบิทได้สูงสุดถึง 5 ใบ และ/หรือบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ ได้สูงสุด 1 บัญชี เพื่อผูกกับบัญชีแรบบิท รีวอร์ดสของสมาชิก ในกรณีที่ท่านต้องการเพิ่มจำนวนบัตรแรบบิท เมื่อท่านเข้าสู่ระบบสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน แรบบิท รีวอร์ดส แล้ว กรุณาไปที่ส่วนของข้อมูลสมาชิกและเลือก "เพิ่ม/เปลี่ยนแปลงบัตรแรบบิท"

สมาชิกสามารถระงับ หรือเปิดใช้งานบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ โดยดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลแรบบิท รีวอร์ดส โทร. 02-150-0523

4. การสะสมแรบบิท พอยท์

สมาชิกสามารถสะสมแรบบิท พอยท์ ได้โดยการใช้บัตรแรบบิทหรือบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ ของตน กับ พันธมิตรของบริษัทฯ (Rabbit Rewards Issuing Partners) ที่ร่วมออกแรบบิท พอยท์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ไม่ใช่ผู้ให้บริการที่รับชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยบัตรแรบบิทหรือบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ ทุกรายจะเป็นพันธมิตรที่ร่วมออกแรบบิท พอยท์

พันธมิตรของบริษัทฯ ที่ร่วมออกแรบบิท พอยท์ แต่ละรายอาจเสนออัตราการออกแรบบิท พอยท์ รวมถึงอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการออกแรบบิท พอยท์ ที่แตกต่างกัน หากท่านต้องการดูรายชื่อพันธมิตรของบริษัทฯ ที่ร่วมออกแรบบิท พอยท์ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการออกแรบบิท พอยท์ ของพันธมิตรแต่ละราย กรุณาเข้าชมเว็บไซต์แรบบิท รีวอร์ดส ได้ที่ https://rewards.rabbit.co.th/companies

ในบางกรณี พันธมิตรจะร่วมออก “แรบบิท พอยท์ โบนัสพิเศษ” ซึ่งหมายถึง กรณีที่พันธมิตรมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมอื่นใดโดยการให้แรบบิท พอยท์ โบนัสพิเศษ ซึ่งจะมีการแสดงรายละเอียดไว้บนช่องทางหลักในการสื่อสารของบริษัทฯ กล่าวคือ บนหน้าเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันแรบบิท รีวอร์ดส และ/หรือการสื่อทางการตลาดอื่น ๆ ซึ่งเป็นช่องทางเสริมในการสื่อสารของบริษัทฯ เช่น อีเมล หรือวัสดุทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย และการโฆษณาอื่นๆ ทั้งนี้ สมาชิกอาจจะได้รับแรบบิท พอยท์ โบนัสพิเศษ จากรายการส่งเสริมการขายและพันธมิตรที่ร่วมออกแรบบิท พอยท์ โบนัสพิเศษ ซึ่งการให้พอยท์ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ

ในกรณีทั่วไป ยอดคงเหลือแรบบิท พอยท์ ของสมาชิกจะได้รับการปรับปรุงภายใน 72 ชั่วโมงหลังการทำธุรกรรมที่สะสมพอยท์ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนแรบบิท พอยท์ ในบัญชีแรบบิท รีวอร์ดสของสมาชิก โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิก หากบริษัทฯ พบว่ามีข้อผิดพลาดในการคำนวณพอยท์ หรือเกิดความผิดพลาดอื่นใด ไม่ว่าความผิดพลาดนั้นจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม

บริษัทฯ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกล่วงหน้า ซึ่งเรื่องที่บริษัทฯ อาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกดังกล่าวอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง อัตราพอยท์ที่สะสมได้ต่อธุรกรรม พันธมิตรที่ร่วมออกแรบบิท พอยท์ พันธมิตรที่ร่วมออกแรบบิท พอยท์ โบนัสพิเศษ รวมถึงขั้นตอนและวิธีการได้รับพอยท์ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแสดงหรือแจ้งการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าวในส่วนที่เป็นสาระสำคัญต่อท่านผ่านทางช่องทางหลักในการสื่อสารของบริษัทฯ ได้แก่ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน แรบบิท รีวอร์ดส และอาจรวมถึงช่องทางเสริมอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

อนึ่ง หากการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นเหตุให้การเป็นสมาชิกของท่านสิ้นสุดลง บริษัทฯ จะแจ้งถึงการสิ้นสุดดังกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการสิ้นสุดดังกล่าวผ่านทางช่องทางหลักในการสื่อสารของบริษัทฯ ได้แก่ เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน แรบบิท รีวอร์ดส หรือช่องทางเสริมในการสื่อสารของบริษัทฯ ได้แก่ อีเมลหรือข้อความสั้น (SMS) โดยท่านจะยังคงมีสิทธิใช้แรบบิท พอยท์ ที่คงเหลือของท่านได้จนกว่าความเป็นสมาชิกจะสิ้นสุดลง

5. การแลกแรบบิท พอยท์

ในการใช้แรบบิท พอยท์ เพื่อแลกสินค้าและ/หรือบริการต่าง ๆ สมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการแลกพอยท์ได้ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน แรบบิท รีวอร์ดส (https://rewards.rabbit.co.th/redemption_items)

เมื่อสมาชิกใช้แรบบิท พอยท์ เพื่อแลกสินค้าและ/หรือบริการแล้ว สมาชิกจะไม่สามารถขอแรบบิท พอยท์ คืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ การใช้แรบบิท พอยท์ เพื่อแลกสินค้าและ/หรือบริการเป็นเรื่องเฉพาะตัวของสมาชิกแต่ละราย กล่าวคือ สมาชิกไม่สามารถจำหน่าย จ่าย หรือโอนแรบบิท พอยท์ ให้แก่ผู้อื่นได้ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้บัญชีแรบบิท รีวอร์ดสที่ผิดวัตถุประสงค์หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ สมาชิกมีหน้าที่ต้องปกป้องชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านการเข้าถึงบัญชีแรบบิท รีวอร์ดสของท่าน และรับผิดชอบต่อการแลกแรบบิท พอยท์ จากบัญชีแรบบิท รีวอร์ดสของท่านซึ่งเกิดจากการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

6. การหมดอายุของพอยท์สะสม

แรบบิท พอยท์ ที่คงเหลือในบัญชีแรบบิท รีวอร์ดสของสมาชิกจะมีอายุไม่เกิน 3 ปีปฏิทิน ยกตัวอย่างเช่น หากสมาชิกได้รับแรบบิท พอยท์ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ปีปฏิทินที่ 1) พอยท์ดังกล่าวจะสิ้นอายุลงโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นปีปฏิทินที่ 3 กล่าวคือ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นอกจากนี้ หากบัญชีแรบบิท รีวอร์ดสของสมาชิกไม่มีความเคลื่อนไหว (ไม่ว่าจะผ่านธุรกรรมสะสมพอยท์หรือแลกพอยท์ก็ตาม) ในรอบระยะเวลา 12 เดือนใดๆ นับแต่วันที่มีความเคลื่อนไหวล่าสุด แรบบิท พอยท์ คงเหลือทั้งหมดในบัญชีแรบบิท รีวอร์ดส ของสมาชิกดังกล่าวจะสิ้นอายุโดยอัตโนมัติในวันที่ 31 ธันวาคม ของปีปฏิทินนั้นๆ แม้ว่าจะยังไม่ครบกำหนด 3 ปีปฏิทินนับแต่วันที่ได้รับแรบบิท พอยท์ ก็ตาม

อนึ่ง แรบบิท พอยท์ คงเหลือในบัญชีแรบบิท รีวอร์ดสของสมาชิกยังอาจถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือสิ้นสุดลงได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของบริษัทฯ ในข้อ 7. ของเอกสารนี้

7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ

เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกของท่าน กรุณาอ่านและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรแกรมสะสมแรบบิท พอยท์ ในเอกสารฉบับนี้โดยละเอียดก่อนที่ท่านจะสมัครสมาชิก

การสมัครเป็นสมาชิก และการกดเลือกข้อความ “ตกลงและยอมรับ” ผ่านช่องทางออนไลน์ และ/หรือโดยการกรอกใบสมัครผ่านช่องทางออฟไลน์ ณ ห้องจำหน่ายตั๋วที่สถานีบีทีเอสใด ๆ และ/หรือ การเข้าร่วมโปรแกรมแรบบิท รีวอร์ดส และ/หรือการเข้าใช้เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันแรบบิท รีวอร์ดส ถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ ตกลงและเห็นชอบกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ ฉบับนี้ รวมถึงรับทราบนโยบายการความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏตามลิงก์ https://rewards.rabbit.co.th/rr/privacy

 1. โปรแกรมแรบบิท รีวอร์ดส ("โปรแกรมฯ") เป็นโปรแกรมสะสมและแลกพอยท์ โดยโปรแกรมฯ นี้เป็นของและอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยบริษัทฯ
 2. หากท่านประสงค์ที่จะสมัครเป็นสมาชิก ท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก โดยกรอกรายละเอียดสมาชิกให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://rewards.rabbit.co.th ทั้งนี้ บริษัทฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการลงทะเบียนของผู้สมัครเป็นสมาชิก
 3. สมาชิกจะต้องมีอายุอย่างน้อย 8 ปี หรือได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครอง แล้วแต่กรณี และสมาชิกจะต้องเป็นผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย และมีที่อยู่อีเมลล์ที่ยังใช้งานได้หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ยังใช้งานอยู่ในประเทศไทยตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก
 4. ในการสมัครสมาชิก และ/หรือใช้บริการบางอย่างในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านจำเป็นต้องให้รายละเอียดหรือข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจำเป็นต่อการให้บริการเช่นว่านั้นของบริษัทฯ หากท่านไม่สมัครใจหรือไม่สามารถให้รายละเอียดหรือข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการดังกล่าวแก่ท่าน
 5. การที่ท่านสมัครเป็นสมาชิกของโปรแกรมฯ ถือว่าท่านตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารฉบับนี้ ตลอดจนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯแล้ว (https://rewards.rabbit.co.th/rr/privacy)
 6. บริษัทฯ ตกลงเก็บรักษาข้อมูลธุรกรรมที่บริษัทฯ ครอบครองที่เกี่ยวกับสมาชิกไว้เป็นความลับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ (ไม่ว่าภายในหรือภายนอกประเทศไทย) และในกรณีดังต่อไปนี้
  1. ผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการส่งเสริมการขายที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นใดที่ให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก โดยบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต่อบริษัทฯ ในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ
  2. เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของศาลที่มีเขตอำนาจ หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่กำกับดูแล หรือเจ้าพนักงานตำรวจที่เกี่ยวข้อง
  3. ตัวแทน ผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการภายนอกซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษา งานด้านการวิจัย การบริหาร การโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล หรือบริการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต่อบริษัทฯ ในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ
  4. บุคคลอื่นใดที่มีหน้าที่ต่อบริษัทฯ ในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทในกลุ่มบีทีเอส และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทนั้น ๆ
  5. การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี
  6. การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ, บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัดหรือ บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด
 7. ข้อมูลธุรกรรมละข้อมูลของสมาชิก (ที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ไม่ว่า ณ ขณะหรือหลังการลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก หรือระหว่างการใช้โปรแกรมฯ) ที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิกการเป็นสมาชิก ปฏิเสธการออกแรบบิท พอยท์ ยกเลิกแรบบิท พอยท์ คงเหลือของสมาชิก ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ไม่ว่าบริษัทฯจะได้รับความยินยอมจากสมาชิกหรือไม่ หากบริษัทฯ พบข้อมูลหรือพบว่ามีการกระทำใดที่สุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมาย หรือที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง กรณีดังต่อไปนี้
  1. กรณีที่ข้อมูลที่สมาชิกให้มานั้นเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือทำให้บริษัทฯ หลงผิด หรือ
  2. กรณีที่มีการกระทำอันไม่ชอบซึ่งได้กระทำลงโดยสมาชิกหรือบุคคลอื่นต่อโปรแกรมฯ และ/หรือแพลตฟอร์ม และ/หรือ สิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือระบบของบริษัทฯ
 9. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก และ/หรือที่เกี่ยวเนื่องกับโปรแกรมฯ เว้นแต่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 10. ในบางกรณีที่สมาชิกแลกพอยท์เป็นสินค้า รางวัล หรือบัตรของขวัญ สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแลกพอยท์รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และค่าจัดส่งสินค้าแลกพอยท์ไม่ว่าภายในหรือภายนอกประเทศ ตามเงื่อนไขที่ถูกระบุไว้ในรายการนั้น ๆ
 11. บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถจัดส่งสินค้าแลกพอยท์ให้สมาชิกได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่บริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติคำขอแลกพอยท์ อย่างไรก็ตาม กำหนดเวลาในการจัดส่งสินค้าดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับว่ามีสินค้าพร้อมส่งหรือไม่
 12. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สินค้าแลกพอยท์เกิดการสูญหายเนื่องจากที่อยู่เพื่อการจัดส่งหรือที่อยู่อีเมลล์ที่สมาชิกได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ไม่ถูกต้อง
 13. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการที่สินค้าแลกพอยท์สูญหายหรือเสียหายในระหว่างการจัดส่ง ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่เป็นการสูญหายหรือความเสียหายนั้นเกิดจากกลฉ้อฉลหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ
 14. ในกรณีที่สมาชิกเลือก หรือเงื่อนไขการแลกพอยท์ของบริษัทฯ กำหนดให้สมาชิกต้องมารับสินค้าแลกพอยท์จากสถานที่รับสินค้าที่บริษัทฯ กำหนด สมาชิกต้องมารับสินค้าแลกพอยท์ดังกล่าวภายใน 30 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ได้พิจารณาและอนุมัติคำขอแลกพอยท์ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำขอแลกพอยท์ดังกล่าว และแรบบิท พอยท์ ที่สมาชิกได้ใช้สิทธิแลกพอยท์ตามคำขอแลกพอยท์นั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคืนสินค้าที่แลกพอยท์ และ/หรือรับคืนพอยท์สะสมที่สมาชิกใช้สิทธิแลกแล้วไม่ว่าในกรณีใด ๆ
 16. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการรับรองหรือรับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ เกี่ยวกับสินค้าแลกพอยท์ เว้นแต่เป็นกรณีที่การสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ เกิดจากกลฉ้อฉลหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ
 17. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความสูญหาย เสียหาย ชำรุดบกพร่องของสินค้าแลกพอยท์ หรือการที่สินค้าแลกพอยท์ไม่สามารถใช้งาน เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดจากกลฉ้อฉลหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ
 18. คำบอกกล่าวและการสื่อสารใด ๆ ระหว่างบริษัทฯ และสมาชิก ให้ถือว่าได้ส่งแล้วโดยชอบหากมีการประกาศผ่านทางช่องทางหลักในการสื่อสารของบริษัทฯ กล่าวคือ บนหน้าเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันชั่นแรบบิท รีวอร์ดส และ/หรือ ช่องทางเสริมในการสื่อสารของบริษัทฯ กล่าวคือ อีเมลล์ หรือข้อความสั้น (SMS) หรือที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ตามที่สมาชิกได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อสมาชิกในกรณีที่สมาชิกไม่ได้รับคำบอกกล่าวและการสื่อสารจากบริษัทฯ ซึ่งถือว่าได้ส่งถึงสมาชิกโดยชอบแล้ว
 19. ในกรณีเกิดข้อพิพาทใด ๆ จากการใช้โปรแกรมนี้ ให้ถือว่าการวินิจฉัยของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 20. ในกรณีที่ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดของเอกสารนี้ตกเป็นโมฆะ ขัดต่อกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ การตกเป็นโมฆะ ขัดต่อกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ของข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าวย่อมไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขข้ออื่น ๆ ในเอกสารฉบับนี้ และให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้ออื่น ๆ ที่เหลือนั้นยังคงมีผลบังคับใช้ได้ต่อไปโดยสมบูรณ์ทุกประการ
 21. บริษัทฯ อาจจะปรับปรุงข้อมูล และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมฯ เป็นระยะ ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนช่องทางหลักในการสื่อสารของบริษัทฯ กล่าวคือ บนหน้าเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันชั่นแรบบิท รีวอร์ดส และท่านมีหน้าที่ยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ ได้ปรับปรุงเป็นปัจจุบันแล้วเป็นสำคัญในการตัดสินใจใด ๆ ของท่านเกี่ยวกับการสะสมหรือแลกพอยท์ รวมถึงการใช้โปรแกรมฯ ของบริษัทฯ ในลักษณะอื่นใด

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว ท่านยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ในการบริการและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ของเรา