ดาวน์โหลด Rabbit Rewards App เพื่อติดตามโปรและสิทธิพิเศษ
Apply promo code

Jaymart online: 200 THB off when shopping over 2,500 THB at www.jaymartstore.com

Jaymart online
300
points
Promotion Period
01/01/22 - 31/12/22
Description

*Redeem only 200 points via application Click Here
*Redeem 300 points to get 200 THB off when shopping over 2,500 THB at
www.jaymartstore.com

#เจมาร์ท ออนไลน์

Terms

• Promotion code will expired within 7 days after redeemed. Please put your promotion code before payment
• 1 Promotion Code 1 Right
• Promotion is available for redemption from 1 January - 31 December 2022
• This Promotion code is not allowed to transfer, sale, exchange for any commercial purpose.
• Rabbit Rewards reserves the right to modify terms & conditions or abort any promotions at any time without prior notice.
• Rabbit Rewards reserve the right to Cancel or Refund of Rabbit Rewards points once the promotion is successfully redeemed
• 
This coupon can use at https://jaymartstore.com/ 

For more information please contact Rabbit Rewards, tel. 02 150 0523 rewards.rabbit.co.th

Term & Conditions for using promo code from merchant
1. Discount 200 Baht for any purchase of 2,500 Baht or more at https://jaymartstore.com/
2. Please present the code from Rabbit Reward Application, On the 'Order Summary' Page, advises you to enter the voucher code in the box and click 'Used Voucher' before submitting the order.
3. 1 Promotion Code 1 Right 1 Day
4. This Coupon cannot be exchange for cash
5. This Coupon cannot be used with other discount cards or promotions
6. Reserves the right to change conditions without prior notice.

This website uses cookies to offer you a better experience including to personalize content and ads. You agree to the Terms and Conditions of our services and acknowledge our Privacy Policy.