ดาวน์โหลด Rabbit Rewards App เพื่อติดตามโปรและสิทธิพิเศษ
กรุณาใส่รหัสส่วนลด

บีทีเอส: รับ 1 สิทธิ์ลุ้น ฟรีคูปองเติมเที่ยวรถไฟฟ้าบีทีเอส ประเภท 30 วัน 40 เที่ยว (1 ใบ) มูลค่า 1,080 บาท

โหลด แลก ลุ้น
10
พอยท์
ระยะเวลาโปรโมชั่น
01/09/20 - 31/12/20
รายละเอียด

แลก 1 พอยท์ รับ 1 สิทธิ์ลุ้น เมื่อแลกผ่านทางแอปพลิเคชัน 

แลก 10 พอยท์ รับ 1 สิทธิ์ลุ้น เมื่อแลกผ่านทาง เว็ปไซต์ 

เพื่อรับสิทธิ์ลุ้น ฟรีคูปองเติมเที่ยวรถไฟฟ้าบีทีเอส ประเภท 30 วัน 40 เที่ยว (1 ใบ)  มูลค่า 1,080 บาท


*บริษัท Apple ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้.


#BTS

เงื่อนไข

วิธีร่วมสนุก โหลด แลก ลุ้น

แลก 1 พอยท์ รับ 1 สิทธิ์ลุ้น เมื่อแลกผ่านทางแอปพลิเคชัน แรบบิท รีวอร์ดส

แลก 10 พอยท์ รับ 1 สิทธิ์ลุ้น เมื่อแลกผ่านทาง เว็ปไซต์ แรบบิท รีวอร์ดส

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่นี่

รายละเอียดของรางวัล ตั้งแต่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2563 จับทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 50 รางวัล มูลค่า 102,600 บาท

  1. คูปองเติมเที่ยวรถไฟฟ้าบีทีเอส ประเภท 30 วัน 40 เที่ยว 6 ใบ มูลค่า 6,480 บาท จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารวม 32,400 บาท
  2. คูปองเติมเที่ยวรถไฟฟ้าบีทีเอส ประเภท 30 วัน 40 เที่ยว 3 ใบ มูลค่า 3,240 บาท จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวม 32,400 บาท
  3. คูปองเติมเที่ยวรถไฟฟ้าบีทีเอส ประเภท 30 วัน 40 เที่ยว 1 ใบ มูลค่า 1,080 บาท จำนวน 35 รางวัล มูลค่ารวม 37,800 บาท
รอบ 1 กันยายน - 30 กันยายน 2563
จับรางวัลวันที่ 21 ตุลาคม 2563
ประกาศรางวัลวันที่ 23 ตุลาคม 2563

รอบ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2563
จับรางวัลวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรางวัลวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

รอบ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2563
จับรางวัลวันที่ 23 ธันวาคม 2563
ประกาศรางวัลวันที่ 25 ธันวาคม 2563

รอบ 1 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2563
จับรางวัลวันที่ 20 มกราคม 2564
ประกาศรางวัลวันที่ 22 มกราคม 2564

  • บริษัท Apple ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้

เงื่อนไข

๑. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา ๑ ชุด มาเป็นหลักฐาน ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์จะต้องนำสูจิบัตรฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน ๑ ฉบับมาแสดงโดยให้มาพร้อมบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง ในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ฯ  ในวันและเวลาทำการภายใน ๓o วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

๒. ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวตลอดระยะเวลากิจกรรม 

๓. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถแลก เปลี่ยน เป็นของรางวัลอื่นได้

๔. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า ๑,ooo บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนดและแจ้งให้ทราบ พร้อมแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีดังกล่าวแก่บริษัท กรณีผู้ได้รับรางวัลไม่ชำระ หรือชำระไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิไม่ขอรับรางวัลใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น และให้สิทธิบริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร

๕. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

๖. พนักงาน บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด, บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้, บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

๗. กติกาการตัดสินทางบริษัท ฯ จะรวบรวมกระดาษชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน   แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน

๘. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงรายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

๙. แรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ ที่ใช้แลกเพื่อรับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลไปแล้วไม่สามารถแลกคืนได้

๑๐. จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.rabbitrewards.co.th, www.facebook.com/rabbitreward และโทรแจ้งผู้ได้รับรางวัล 

ใบขออนุญาตเลขที่ 932-936/2563

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว ท่านยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ในการบริการและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ของเรา