ดาวน์โหลด Rabbit Rewards App เพื่อติดตามโปรและสิทธิพิเศษ
กรุณาใส่รหัสส่วนลด

สะสมพอยท์ผ่าน Rabbit LINE Pay

รายละเอียด
สะสมพอยท์ได้ง่ายๆ จากการใช้จ่ายผ่าน Rabbit LINE Pay


* (1) เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) สมาชิกที่บล็อก Rabbit Rewards Official Account จะไม่ได้รับคะแนนสะสม
(3) ต้องมียอดชำระขั้นต่ำ 1 บาท/ รายการ จึงจะได้รับพอยท์
(4) การยกเลิกรายการใช้จ่าย / การเติมเงิน e-wallet / เติมเที่ยวเดินทาง เข้าบัญชี Rabbit LINE Pay จะไม่ได้รับพอยท์สะสม
(5) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ rewards.rabbit.co.th/earns/RLPpointpolicy 
เงื่อนไข

การใช้จ่ายที่ร้านค้าด้วย Rabbit LINE Pay
ร้านค้าออนไลน์ทั่วไปที่รับชำระด้วย Rabbit LINE Pay เช่น LINE STORE, LINE GIFTSHOP, LINE MAN, MyShop , JD Central, Watsons, Robinson Online,  Ticketmelon ….. รวมถึงการเติมเงิน ค่าโทรศัพท์, เกมส์ และการจ่ายบิล* ต่างๆ เช่น บิลมือถือ/ อินเทอร์เน็ต,ค่าสาธารณูปโภค, ค่าประกัน, ค่าโทรศัพท์, การบริจาค ฯลฯ)

**การจ่ายบิล *ผ่านเมนู "จ่ายบิล" และ การเติมเงิน อาทิเช่น การเติมเงินมือถือ/ซื้ออินเทอร์เน็ตเสริม เติมเงินเข้าบัตรสตาร์บัคส์ บน Rabbit LINE Pay จำกัดรับพอยท์สูงสุด 2 ครั้ง ต่อบริการ ต่อเดือน ต่อบัญชี Rabbit LINE Pay

รายการจ่ายบิลที่ร่วมรายการได้แก่ (1) มือถือรายเดือน (2) การไฟฟ้านครหลวง (3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (4) การประปานครหลวง (5) ทีโอที (6) บัตรเครดิต/สินเชื่อ (7) เช่าซื้อ (8) ประกัน (9) มิสทีน และ (10) เติมเงินอีซีพาส

- จ่ายบิลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปานครหลวง และ ทีโอที ถือเป็น 1 บริการ
- จ่ายบิลค่าบัตรเครดิต/สินเชื่อของทุกธนาคาร ถือเป็น 1 บริการ
- การใช้จ่ายผ่าน LINE MAN จะได้รับพอยท์เฉพาะแค่ค่าอาหารเท่านั้น สำหรับค่าจัดส่งจะไม่ได้รับพอยท์

การโดยสาร BTS และจ่ายด้วย Rabbit LINE Pay 

ใหม่! โปรแกรมบีทีเอส ชาเลนจ์ 
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565)

โปรแกรมบีทีเอส ชาเลนจ์ เป็นโปรแกรมสะสมและแลกแรบบิท พอยท์ จากการโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ยิ่งเดินทางมาก ยิ่งได้พอยท์มาก โดยสมาชิกสามารถใช้แรบบิท พอยท์แลกเที่ยวเดินทางบีทีเอสได้ฟรีภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

3.2.1) การสะสมพอยท์จากโปรแกรมบีทีเอส ชาเลนจ์
สมาชิกผู้ถือบัตรแรบบิท และผู้ใช้บัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ เฉพาะประเภทนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ซึ่งโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสผ่านอย่างน้อย 5 สถานีเฉพาะบนเส้นทางสายสีลม-สุขุมวิท (ยกเว้นสถานีกรุงธนบุรี และสถานีวงเวียนใหญ่ และไม่รวมส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีลม-สุขุมวิท) จะได้รับแรบบิท พอยท์เป็นรายสัปดาห์ (ต่อหนึ่งบัตรแรบบิท หรือหนึ่งบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์) ในอัตราดังนี้

จำนวนเที่ยวที่สมาชิกเดินทางด้วยรถไฟฟ้า
บีทีเอส

(เที่ยว/สัปดาห์)

จำนวนแรบบิท พอยท์ ที่ได้รับ (พอยท์)

โปรแกรมบีทีเอส ชาเลนจ์

(รับคะแนนสองเท่าใน เดือนแรก)

โปรแกรมบีทีเอส ชาเลนจ์

(ปกติ)

พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565

กุมภาพันธ์ 2565 – 31 ตุลาคม 2565

0-3

-

-

4

300

150

5

400

200

6

500

250

7

600

300

8

800

400

9

1000

500

10

1200

600

11

1400

700

 12

1600

800


ทั้งนี้ การสะสมแรบบิท พอยท์ดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

• สำหรับสมาชิกซึ่งชำระค่าโดยสารบีทีเอสในอัตราปกติผ่านบัตรแรบบิทหรือบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ ที่ผูกไว้กับบัญชีสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส เท่านั้น (ไม่รวมถึงการเดินทางฟรีหรือการเดินทางโดยบัตรโดยสารประเภทเที่ยวเดินทาง 30 วันที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรโดยสารอื่นที่ไม่ใช่ประเภทเติมเงิน)

• จำนวนเที่ยวเดินทางสะสมของสมาชิกในแต่ละสัปดาห์จะถูกคำนวณตามตารางดังกล่าวข้างต้นต่อบัตรแรบบิท ใบ (จำกัดจำนวนบัตรแรบบิทสูงสุด ใบ ต่อหนึ่งบัญชีสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส) และ/หรือต่อ 1 บัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ โดยการคำนวณแรบบิท พอยท์ที่สมาชิกมีสิทธิได้รับจากจำนวนเที่ยวเดินทางสะสมของสมาชิกในแต่ละสัปดาห์จะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 03:00 น. ของทุกวันจันทร์ เเละสิ้นสุดในเวลา 02:59 . ของวันจันทร์ในสัปดาห์ถัดไป

• แรบบิท พอยท์สะสมจากบัตรแรบบิททุกใบและบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ ที่ผูกไว้ในหนึ่งบัญชีสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส จะถูกนำมาคำนวณรวมเป็นรายสัปดาห์ โดยแรบบิท พอยท์สะสมที่สมาชิกมีสิทธิได้รับในแต่ละสัปดาห์จะถูกเพิ่มไปยังบัญชีสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส โดยอัตโนมัติภายในวันพุธของสัปดาห์เดียวกัน

3.2.2) การใช้แรบบิท พอยท์เพื่อแลกคูปองสำหรับเที่ยวเดินทางฟรีด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส
เฉพาะสมาชิกผู้ที่ผูกบัตรแรบบิทและ/หรือบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ เข้ากับบัญชีแรบบิท รีวอร์ดสที่จะสามารถใช้แรบบิท พอยท์เพื่อเเลกคูปองสำหรับเที่ยวเดินทางฟรีด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส (“คูปองเที่ยวเดินทางฟรี”) ได้ โดยคูปองดังกล่าวจะออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Coupon) ซึ่งสมาชิกสามารถใช้แรบบิท พอยท์แลกได้ผ่านทางช่องทาง “แอปพลิเคชันแรบบิท รีวอร์ดส” เท่านั้น ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

- คูปองเที่ยวเดินทางฟรีประเภทนักเรียน นักศึกษา – สำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรแรบบิทประเภทนักเรียน นักศึกษา

จำนวน
เที่ยวเดินทางฟรี (เที่ยว)

จำนวนแรบบิท พอยท์
ที่ใช้ (พอยท์)

1

200

3

450

5

750

10

1500


- คูปองเที่ยวเดินทางฟรีประเภทบุคคลทั่วไป – สำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรแรบบิทประเภทบุคคลทั่วไป

จำนวน
เที่ยวเดินทางฟรี (เที่ยว)

จำนวนแรบบิท พอยท์
ที่ใช้ (พอยท์)

1

250

3

600

5

1000

10

2000


ทั้งนี้ การสะสมพอยท์ดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

- สำหรับบัญชีสมาชิกที่มีบัตรแรบบิททั้งประเภทบุคคลทั่วไปและประเภทนักเรียน นักศึกษา ผูกไว้ในบัญชีสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส เดียวกัน สมาชิกจะสามารถแลกได้เฉพาะคูปองเที่ยวเดินทางฟรีประเภทบุคคลทั่วไปเท่านั้น

- ในการแลกคูปองเที่ยวเดินทางฟรี สมาชิกจะต้องเลือกว่าจะใช้เที่ยวเดินทางฟรีตามคูปองดังกล่าวผ่านบัตรแรบบิท หรือบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ ซึ่งการแลกคูปองแต่ละช่องทางจะมีเงื่อนไขและขั้นตอนการเติมเที่ยวเดินทางฟรีที่แตกต่างกัน (โปรดศึกษารายละเอียดตามข้อ 3) ด้านล่างนี้)

- เมื่อกระบวนการยืนยันการเเลกพอยท์เสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือคืนพอยท์สะสมในทุกกรณี

3.2.3) ขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้คูปองเที่ยวเดินทางฟรี

(b) สำหรับสมาชิกที่เลือกใช้คูปองเที่ยวเดินทางผ่านบัญชี แรบบิทไลน์เพย์

- เมื่อกระบวนการใช้พอยท์แลกคูปองเสร็จสมบูรณ์ เที่ยวเดินทางฟรีตามคูปองเที่ยวเดินทางประเภทเติมผ่านบัญชีแรบบิทไลน์เพย์จะปรากฏในเมนู My Pass ของแอปพลิเคชัน LINE ที่สมาชิกได้ผูกไว้กับบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ ของสมาชิกโดยอัตโนมัติ

- บัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ 1 บัญชี สามารถรองรับการเติมคูปองได้เพียง 2 คูปอง โดยมีเงื่อนไขในการเติมคูปอง ดังนี้

• การเติมคูปองใบที่ 1  - สามารถเติมได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด

• การเติมคูปองใบที่ 2  - สามารถเติมได้เมื่อมีการใช้เที่ยวเดินทางฟรีจากคูปองใบที่ 1 แล้วอย่างน้อย 1 เที่ยว (เช่น คูปองใบที่ 1 มี 3 เที่ยวเดินทางฟรี)

• การเติมคูปองใบที่ 3  - สามารถเติมได้เมื่อผู้โดยสารใช้คูปองใบที่ 1 หมดแล้ว

- เที่ยวเดินทางฟรีจากคูปองที่เติมเข้าบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ จะสามารถใช้ได้สำหรับการเดินทางในครั้งถัดไป

(c) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่น ๆ
- คูปองเที่ยวเดินทางฟรีด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสนี้ไม่สามารถขาย เเลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้

4) ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เที่ยวเดินทางฟรีด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสจากแรบบิท รีวอร์ดส
เที่ยวเดินทางฟรีสามารถใช้เดินทางบนรถไฟฟ้าบีทีเอสได้เฉพาะเส้นทางหลัก สายสีลม-สุขุมวิท (รวม 24 สถานี) และรวมถึงสถานีกรุงธนบุรีและสถานีวงเวียนใหญ่ (แต่ไม่รวมสถานีส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีลม-สุขุมวิท) รวมทั้งหมดสามารถใช้เดินทางฟรีได้ 26 สถานี
เมื่อมีการใช้บัตรแรบบิทหรือบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ ที่มีเที่ยวการเดินทางฟรีจากบัญชีแรบบิท รีวอร์ดส เพื่อชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส บนเส้นทางหลักสายสีลม-สุขุมวิท รวมถึงสถานีกรุงธนบุรีและสถานีวงเวียนใหญ่ (แต่ไม่รวมสถานีส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีลม-สุขุมวิท) รวมทั้งหมดสามารถใช้เดินทางฟรีได้ 26 สถานี ระบบจะตัดค่าโดยสารบีทีเอสจากเที่ยวเดินทางฟรีในบัตรแรบบิทหรือบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ นั้นเป็นลำดับแรกจนกว่าเที่ยวเดินทางฟรีในบัตรแรบบิทหรือบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ ดังกล่าวจะถูกใช้จนหมดหรือสิ้นอายุ (แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน) จึงจะเริ่มจะตัดเงินที่เติมอยู่ในบัตรแรบบิทหรือบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ (แล้วแต่กรณี) เพื่อชำระค่าโดยสารบีทีเอส
- สมาชิกจะต้องใช้เที่ยวเดินทางฟรีเที่ยวแรกภายใน 45 วันนับแต่วันที่มีการเติมเที่ยวเดินทางฟรีเข้าบัตรแรบบิท หรือบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ (แล้วแต่กรณี) โดยเที่ยวเดินทางฟรีที่เหลือจะมีอายุการใช้งาน 30 วันนับจากวันที่มีการใช้งานครั้งแรก (สำหรับเที่ยวเดินทางฟรีที่สมาชิกไม่ได้ใช้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ)
- ในกรณีที่สมาชิกใช้เที่ยวเดินทางฟรี โดยเดินทางเข้าหรือออก สถานีส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ได้แก่ สถานีบางจาก ปุณณวิถี อุดมสุข บางนา แบริ่ง สำโรง ปู่เจ้า ช้างเอราวัณ โรงเรียนนายเรือ ปากน้ำ ศรีนครินทร์ แพรกษา สายลวด เคหะฯ ห้าแยกลาดพร้าว พหลโยธิน 24 รัชโยธิน เสนานิคม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือสถานีส่วนต่อขยายสายสีลม ได้แก่ สถานีโพธิ์นิมิตร ตลาดพลู วุฒากาศ และบางหว้า สมาชิกจะถูกหักค่าโดยสารเพิ่มเที่ยวละ 10 บาท (สำหรับบัตรแรบบิทประเภทนักเรียน นักศึกษา) หรือ 15 บาท (สำหรับบัตรแรบบิทประเภทบุคคลทั่วไป)
- ในกรณีที่สมาชิกใช้เที่ยวเดินทางฟรี โดยเดินทางเข้าหรือออก สถานีรถไฟฟ้าสายสีทอง ได้แก่ สถานีกรุงธนบุรี เจริญนคร (ไอคอนสยาม) คลองสาน ประชาธิปก สมาชิกจะถูกหักค่าโดยสารเพิ่มเที่ยวละ 15 บาท

*เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดีลสุดปังจากพาร์ทเนอร์ 🥰✨

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว ท่านยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ในการบริการและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ของเรา